جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

No category

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، تربیت بدنی

سیف،1384)، پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارایه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده و یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی میدانند که به وسیلهی آزمون‌های استاندارد شده، بیشتر بخوانید...

No category

مقاله درمورد آموزش و پرورش، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دیدگاه دبیران تربیتبدنی مورد بررسی قرار دهد. علاوه برآن شناخت ویژگیهای دانشآموزان، استفاده از نظرات دبیران تربیتبدنی و ورزش به مسئولان و برنامه- ریزان در مدارس کمک میکند تا براساس اصول علمی و برنامهریزی درسی بیشتر بخوانید...

No category

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، آموزش و پرورش

صفحه جدول2-1 ارتباط رنگ با روحیات دانش‌آموزان-وکسلر……………………………………………………….22 جدول3-1 مولفه‌ها وتعداد سوالات پرسش‌نامه محیط مدرسه…………………………………………….39 جدول4-1 وضعیت سن پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………………..43 جدول4-2 وضعیت جنسیت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………44 جدول4-3 میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………45 جدول4-4 سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………….. …………………….46 جدول4-5 بررسی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….47 بیشتر بخوانید...

No category

مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، استاد راهنما

اینجانب مسعود شاهمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیتبدنی گرایش عمومی دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی تعهد می نماییم که محتوای این پایان نامه نتیجه تلاش و تحقیقات خود بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه با کلید واژگان اقدامات متقابل، دفاع مشروع، وزارت امور خارجه

الملل مشترک بوده و از طرفی، منعکس کننده مفهوم متداول خسارت در حقوق بین‌الملل است.199 همانند مورد دولت ها اعمال اصل جبران کامل خسارت، در عمل با انعطاف صورت می‌گیرد. به عبارت واضح تر امکان بیشتر بخوانید...