اعضای هیات علمی می باشد و ارتقاء کیفیت آن ، منجر ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه می گردد، از فرایند هایی که بمنظور این ارتقاء کیفیت انجام می گردد ارزشیابی مدرس است و در بیش تر دانشگاه های جهان پرسش از دانشجویان به عنوان مهم ترین منبع ارزیابی کیفیت فرایند تدریس استاد است ( معروفی، کیان منش، مهر محمدی، علی عسگری، 1386) و چون دانشجویان در تعامل مستقیم با اساتیدشان می باشند، مهم ترین منبع برای

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدیعقده حقارت، توانایی ها، تغییر رفتار، روابط اجتماعی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید