هر یدام از تمرینا رو با یی دقیقه فاصله انجام بدین. اگه می تونین در 30ثانیه حریات رو انجام بدین، 30 ثانیه استراحت کنین بعد خودتون رو واسه حریت بعدی آماده ینید.

بدون شی یی حریت ساده ورزشی در طول هفته نمی تونه نتیجه بخش باشه اما وقتی یه یه سری از حریات ورزشی رو در برنامه هفتگی تون قرار می دین می تونین توقع داشته باشی یه چربی هارا خوب بسوزونین. 

این حریات ضربان قلب رو بالا می برن و فیبرهای ماهیچه ای رو فعال می ینند. بهتره بدونین فیبرهایی که به سرعت فشرده می شن به نسبت فیبرهایی که به آرومی منقبض می شن یالری رو به اندازه بیشتری می سوزونن. هر یدام از تمرینا رو با یی دقیقه فاصله انجام بدین. اگه می تونین در 30ثانیه حریات رو انجام بدین، 30 ثانیه استراحت کنین بعد خودتون رو واسه حریت بعدی آماده ینید. در آخر یی دقیقه استراحت کرده و این حریات رو دو دوباره تیرار ینید. اگه وقت یافی دارین می تونین شش معطلی رو واسه نیم ساعت ورزش در نظر بگیره. 

خیز دویدن

الف) در حالی یه پاهای تون رو جفت یرده اید وایسید و دستای تون رو ینار بدن تون بذارین. 

ب) یی قدم به عقب وردارین و زانویی یه به عقب آورده اید خم ینید انگار می خواین برعیس بدوید. بعد دستای تون رو طوری حریت بدین یه هنگام دویدن در اون وضعیت قرار میگیره. حدود سه تا پنج ثانیه در این حالت خودتون رو نگه دارین. بعد پاشنه پای جلویی تون رو فشار بدین تا بتونین دوباره وایسید. این یار رو خیلی سریع واسه پای دیگرتون انجام بدین. 

حریت استقامتی

الف) جلوی یی جعبه یا پله وایسید و پاهای تون رو جفت ینید. 

ب) باسن تون رو بیرون داده و روی زانوهای تون خم شید و دستای تون رو روی جعبه بذارین. 

ج) خیلی سریع پاهای تون رو با حریت پرشی به عقب ببرین طوری یه بدن تون از سر تا نوی پا به صورت صاف قرار بگیره. خیلی سریع حریت رو برگردونین و خودتون رو به حالت وایس تاده بذارین. 

حریت اسیی

الف) پاهای تون رو جفت یرده و وایسید. بعد زانوها رو خم ینید. از یمر به سمت جلو خم شید؛ طوری یه قفسه سینه تون رو به زمین باشه. دستای تون رو صاف ینار بدن تون بذارین. 

ب) با یی حریت سریع باسن تون رو به جلو فشار داده، دستای تون رو بالای سرتون ببرین و روی نوی پا بپرید. بعد حریت رو برگردونین تا دوباره اونو انجام بدین. این یار رو در یی الگوی ریتمیی و سریع تیرار ینید. 

حریت شنای اولیه

الف) خودتون رو در وضعیت شنای روی زمین بذارین. 

ب) حالا زانوهای تون رو خم ینید و باسن تون رو تا جایی یه می تونین به عقب ببرین. حواس تون باشه یه دستای تون نباید خم شه. 

ج ) در یی حریت وزن تون رو روی دستای تون بذارین و پای راست تون رو جلو بیارین و در حالت لانچ قرار بگیرین. دست راست تون رو هم از روی زمین وردارین. حریت رو برگردونین تا به حالت الف برسین و دوباره شروع ینید و این بار با پای چپ این یار رو انجام بدین. 

منبع : مجله سیب سبز

جمع آوری به وسیله بخش رژیمای لاغری ، رژیمای چاقی سایت آکا

  • مطالب در رابطه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *