دانلود پایان نامه

Countermeasures, and the Iranian Nuclear Issue, Vanderbilt Journal of transnational Law, Vol. 42, N.5, 2009.

9 Draft Articles on Internatioanal Oranization Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2011
10 Gab??kovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), I.C.J. Reports 1997.
11 Dupont, P., Op.Cite, pp. 301-336.
12 For general background information on the controversy, see e.g. Kile, S., Europe and Iran Perspectives on Nonproliferation, Oxford, Oxford University Press, 2005; Ronen, Y., The Iran Nuclear Issue, Oxford, Hart Publishing, 2010; Kile, Y., Nuclear arms control and non-proliferation?, in SIPRI Yearbook, Stockholm, SIPRI Publications, 2008, p.p. 338-349. Calamita, J, Sanctions, Countermeasures, and the Iranian Nuclear Issue, Vanderbildt Journal of Transnational Law, Vol.42 2009, pp. 13931420.
13 در خصوص سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بنگرید به : غریب آبادی، کاظم، برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درباره عصر اطلاعات، تلفن همراه، دانشگاه تهران
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید