ز مانند گذشته برای دسترسی به اطلاعات و اخبار خود را به رسانه های سنتی محدود نمی کنند این شبکه ها به راحتی می توانند به افکار آنها جهت دهند و بر تحولات تاثیر بگذارند.
با توجه به اینکه عمده آثار منتشر شده در چارچوبه ی ژورنالیستی و بدون اتکا به داده های پژوهشی و تحلیلی هستند و نظر به اینکه در ارتباط با حوادث جاری یک سال اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه سابقه اندکی موجود می باشد- به خصوص محدودیت منابع فارسی- تلاش نگارنده ارائه ی اثری علمی و در راستای ارتقای دانسته های علمی خواهد بود.
این نکته قابل ذکر است که با توجه به مطالعات انجام شده توسط نگارنده چند مورد کتاب که به صورت مجموعه مقالات منتشر شده در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است من جمله از کتاب The New Arab: Revolution In The Arab که توسط Foreign Policyدر سال12- 2011 منتشر شده است.
نگارنده با کتبی چند در خصوص تحولات اخیر مواجه شد که در ماه های اخیر منتشر شده است همچون:The Arab Revolution که توسطFiliu Jean-Pierre نوشته شده است.
به زبان فارسی نیز اساتید و صاحب نظران برجسته ی کشورمان نطرات خود را در قالب مقالات و سخنرانی در قالب همایش های داخلی و بین المللی ارائه کرده اند که نگارنده از آنها نهایت بهره را برده است.از جمله کتاب هایی که به زبان فارسی در سال اخیربه چاپ رسیده است می توان به کتاب بحران های سیاسی و جنبش های اجتماعی در خاورمیانه،دکتر محمود واعظی اشاره کرد که ایشان در رابطه با تحولات اخیر خاورمیانه همایشی نیز برگزار کردند.در کشور ما و به زبان فارسی بیشتر مجموعه مقالات و همایش های علمی برگزار شده است که در این راستا می توان به مقاله ی،تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا:ریشه ها و پیامدهای متفاوت نوشته ی :امیر نیاکوئی اشاره کرد.نگارنده در پی نوشت هر بخش به طور کامل به منابع اشاره کرده است.کتاب ها و مقالات به صورت جامع به تحولات خاورمیانه پرداخته اند اما نگارنده در این پژوهش به صورت موردی به بررسی کشورهای تونس و مصر پرداخته با تاکید بر شکل گیری شبکه های مجازی در این کشورها تا بتواند مطالب علمی و دقیق ارائه دهد.پژوهشگران عناوین مختلفی برای این تحولات برگزیدند اما امانت داری نگارنده را بر آن واداشته تا عنوانی را که مردم برگزیدند را انتخاب کند و این تحولات را بهار عربی بنامد.این پژوهش دارای آمار دقیقی است که لازمه ی پژوهشی علمی است که از نقاط قوت پژوهش نیز می باشد سایر مقالات و پژوهش های به عمل آمده بیشتر در چارچوب خبررسانی بودند اما این پژوهش به دنبال چرایی و تحلیل است
اهداف تحقیق:
این پژوهش در پی آن است که با ارائه ی تعاریفی جامع به بررسی مضامین انقلاب، خیزش،طغیان، جنبش بپردازد چرا که نگارنده با عناوینی چند برای این تحولات- همچون انقلاب تویتری، انقلاب فیس بوکی، بیداری اسلامی، بهار عربی و انقلاب رسانه ای- مواجه شده که این امر زمینه ساز ترغیب بیش از پیش نگارنده برای بیان تعبیری به جا و درست برای تحولات اخیر شده است .از آنجا که تحولات رخ داده در خاورمیانه با تعاریف کلاسیک انقلاب، جنبش و طغیان همخوانی ندارد، نمی توان در قالب ادبیات سنتی به واکاوی تحولات رخ داده پرداخت.
اهداف علمی:
بررسی نظری روند شکل گیری جامعه شبکه ای و شبکه های اجتماعی به عنوان مولفه های دخیل و اصلی در شکل گیری تحولات اخیر خاورمیانه از اهداف اصلی این پژوهش است که در این میان نقش اینترنت،فیس بوک و….مد نظر است. اثبات نظری تاثیر شبکه های مجازی بر شکل گیری فرهنگ سیاسی مقاومت و پیروزی انقلاب در کشورهای مصر و تونس است.در این پژوهش هدف بررسی و اثبات تاثیر شکل گیری شاخص های عنوان شده ی شبکه ی مجازی در کشورهای تونس و مصر وارائه ی نظری علمی در این مورد است.
اهداف عملی:
بررسی کاربردی نقش،جایگاه و میزان اثر گذاری شبکه های مجازی به طور عام ونتایج حاصل از این شبکه ها درتحولات منطقه خاورمیانه از اهداف مد نظر این پژوهش است که در این راستا با انواع انقلاب های تکنولوژی عصر حاضر نیز مواجه ایم.این بررسی از آن حیث جالب توجه است که کشور ما،ایران در منطقه ی خاورمیانه واقع شده است و سبقه ی انقلاب را نیز دارد از اینرو نگارنده در تلاش است تا با بیان و بررسی جایگاه ویژه و رو به گسترش رسانه های مجازی،شبکه های مجازی ،فضای مجازی و روند جهانی شدن کارویژه هایی برای ایران و شبکه های ایرانی به عنوان یک قدرت در منطقه ارائه دهد تا همگام با این تحولات تکنولوژیک پیش رود واز کارویژه های شبکه های مجازی غافل نباشد.
روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات:
این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش توصیفی- تبیینی و استفاده از منابع کتا بخا نه ای و اینترنتی به بررسی روند شکل گیری جامعه ی شبکه ای و میزان تاثیر گذاری آن بر روند تحولات اخیر در منطقه بپردازد. موضوع پژوهش به دلیل جاری بودن قابل مشاهده بوده از اینرو تلاش نگارنده بر نهایت بهره برداری از به روز بودن داده ها بوده است .همچنین نگارنده
سعی نموده از آثار با ارزشی که در رابطه با موضوع پژوهش بودند نهایت بهره برداری را بنماید.
جمع آوری اطلاعات نیز به روش اسنادی- آرشیوی ، کتابخانه ای انجام یافته است .
موانع و محدودیت های پژوهش:
یکی از عمده موانع در زمینه این پژوهش ، جاری بودن حوادث، به روز بودن تحولات مورد بررسی و محدود بودن پژوهش های آکادمیک حول موضوع این پژوهش است همین سبب شده که ادبیات علمی و پژوهشی در این زمینه غنی نباشد و بخش عمده ای از آثار منتشره در چهارچوبه ژورنالیستی باشد زیرا عمده آثار فقط به شرح حوادث و رویداد های در حال جریان پرداخته و آثاری که به صورت آکادمیک به این موضوعات پرداخته باشد در دسترس نمی باشد.
حدود و نقطه ی تمرکز پژوهش:
این تحقیق به دنبال آن است که جایگاه و میزان تاثیرشبکه های اجتماعی، ارتباطی، مجازی،
اینترنت و رسانه های جمعی در اعتراضات مخالفین دولت در کشورهای مصر و تونس را در طی 17 ماه اخیر یعنی از 17 دسامبر 2010 تا پیروزی انقلاب مصر را مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که یکی از مولفه های شبکه های مجازی نمادها هستند، باید دید چگونه این درک سیاسی برای به کارگیری نمادها در میان مردم ایجاد شده است؟
آنچه تامل برانگیز این است که شبکه های مجازی و جامعه ی شبکه ای تنها دارای کارکرد و نقش سیاسی همچون احزاب سیاسی نیستند و این خود سبب ساز رویکردی ویژه نسبت به آن شده است.
رسانه های جمعی بر خلاف احزاب سیاسی و گروهای فشار از کانال های کمتری برای دسترسی به تصمیم گیرندگان برخوردارند اما توانایی ایجاد بسیج و قدرت توده ای را دارند، کم هزینه و از ظرفیت های مشارکتی بالایی بر خوردارند.
عصر ارتباطات بر شبکه ای شدن ارتباطات تاکید داردو ارتباطات تمامی عرصه های زندگی را از سیاسی تا اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خصوصی را شامل می شود .
اعتراضاتی که از سال 2010 در جهان عرب آغاز شده و کماکان ادامه دارد نتایج سیاسی متفاوتی به بار آورده است به طوری که باعث سرنگونی دیکتاتوری های مصر و تونس شده است و ابن اعتراضات کماکان به حرکت دومینووار خود در منطقه خاورمیانه ادامه می دهد در این پژوهش تلاش است تا با تمرکز بر دامنه ی این تحولات در دو کشور مصر وتونس بر میزان تاثیر گذاری جامعه ی شبکه ای در روند این تحولات در خلال سال های 2010 تا 2012 پرداخته شود.
سازماندهی پژوهش
ساختار پژوهش مورد مطالعه همانند سایر رساله های ارائه شده، تنظیم شده است که شامل قسمت های ابتدایی همچون پیشگفتار، چکیده و فهرست مطالب می باشد.سازمان اصلی این پژوهش سه بخش و یک نتیجه گیری را در بر می گیرد که در انتها نگارنده لیستی از منابع مورد استفاده را ارائه کرده است.نگارنده با ارائه کلیاتی در خصوص مسئله و موضوع پژوهش به تبیین مسئله ی پژوهشی پرداخته است و سپس در بخش اول که تمهیدات نظری می باشد به مباحث نظری در خصوص موضوع پژوهش پرداخته است.
نگارنده در این بخش با ارائه چکیده ای از نظریات کاستلز در خصوص شکل گیری جامعه شبکه ای و بیان نظریه ی جریان های کاستلز و نظریات جهانی شدن گیدنز زمینه های ورود به بحث در خصوص تحولات 2 سال اخیر خاورمیانه را از حیث نظری فراهم ساخته است.
در بخش دوم به مطالعه موردی کشور های تونس و مصر پرداخته است که در این بخش علل شروع این تحولات مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم به بررسی مقایسه ای روند شکل گیری جامعه شبکه ای و میزان تاثیر گذاری آن در روند تحولات دو کشور مورد مطالعه پرداخته شده است و در انتها ماحصل مطالعات نگارنده به صوررت نتیجه گیری ارائه شده است.
بخش اول:
چارچوب نظری
مقدمه:
جهان در حال تبدیل شدن به یک بازارچه است که در آن ایده ها و محصولات در آن واحد در هر نقطه در دسترس هستند
بسترهای جدید ارتباطاتی و شبکه های مجازی که به سبب جهانی شدن و ظهور انقلاب در عرصه فناوری اطلاعات وارتباطات پدید آمده اند،اشکال جدید کنش اجتماعی را سبب ساز شده اند .در این بستر جدید،شبکه های تعامل غیر رسمی الگوهای هویتی،معنایی را اشاعه می دهند.فضای مجازی با شکل دهی هویت های نوین به میزان زیادی بر واقعیت اثر گذار است.هویت هایی که می توانند کنش جمعی را به ارمغان آورند.هویت هایی که با بهره گیری از شبکه های مجازی اشکال جدیدی از جنبش های اجتماعی را به ارمغان می آورند،چرا که در عصر فشردگی زمان و مکان به سر می بریم و با فضای مجازی روبرو هستیم.
فصل اول
جامعه شبکه ای
گفتار اول:کاستلزوظهور جامعه ی شبکه ای
(…شبکه ها ریخت جدید اجتماعی جوامع ما را تشکیل می دهند و گسترش شبکه ها تغییرات شگرفی در عملیات و نتایج فرایند های تولید،تجربه،قدرت و فرهنگ ایجاد می کند.شکل شبکه ای سازمان اجتماعی در دیگر مکان ها و زمان ها نیز وجود داشته است،پارادایم نوین تکنولوژی اطلاعات بنیان مادی گسترش فراگیر آن را در سراسر ساختار اجتماعی فراهم آورد.غیبت یا حضور در شبکه و پویایی هر شبکه در برابر دیگر شبکه ها ،منافع حیاتی سلطه و تغییر در جامعه ی ما هستند ،جامعه ای که به جامعه ی شبکه ای معروف است و ویژگی آن برتری ریخت اجتماعی بر کنش اجتماعی است و قدرت جریان ها از جریان های قدرت در آن پیشی می گیرد…..)(کاستلز،542:1380)
(…شبکه مجموعه ای از نقاط اتصال یا گره های به هم پیوسته است.نقطه ی اتصال یا گره نقطه ای است که در آن یک منحنی خود را قطع می کند.این که نقطه ی اتصال چه چیزی است مشخصا به نوع شبکه های مورد نظر بستگی دارد.شبکه ی جریان مالی جهانی از نقاط اتصال بازارهای بورس و مراکز خدمات جانبی پیشرفته آن ها تشکیل شده است.در شبکه ی سیاسی حاکم بر اتحادیه ی اروپا شوراهای ملی وزیران و کارگزاران بلند پایه ی اروپایی نقاط اتصال محسوب می شوند…)(کاستلز،543:1380).
سیستم های تلویزیونی ،استودیوها،گروه های خبری و دستگاه های محرک تولید،ارسال و دریافت علائم نقاط اتصال شبکه ی جهانی رسانه های جدید هستند که کانون بیان فرهنگی و افکار عمومی در عصر اطلاعات است . شبکه ها ساختارهایی باز هستند که می توانند بدون هیچ محدودیتی گسترش یابند ونقاط شاخص جدیدی را در درون خود پذیرا شوند تا زمانی که این نقاط توانایی ارتباط در شبکه را داشته باشند یعنی مادام که از کدهای ارتباطی مشترک مثل ارزش ها یا اهداف کارکردی استفاده می کنند یک ساختار اجتماعی مبتنی بر شبکه ،سیستم بسیار بازو پویایی است که بدون اینکه توازن آن با تهدیدی روبرو شود توانایی نوآوری دارد.
ریخت شناسی شبکه منبع سازمان دهی مجدد بنیادین روابط قدرت است کلیدهایی که شبکه ها را به

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *