میان اطلاعاتی که اهمییت دارد و آنچه که چنین نیست تمیز قائل شوند.
این مشکل ،مسئله جدیدی نیست .به گونه ای که مقامات امریکایی پیش از وقوع حادثه پیام هایی را شنود کرده بودند که درباره طرح ژاپن برای حمله به بندر پرل هاربر بود.
دوم:شبکه های جهانی به این معناست که فرایند تصمیم گیری می تواند متمرکز یا غیر متمرکز باشد. حکومت ها معمولا دارای فرایند تصمیم گیری متمرکز هستند که سبب کاهش اهمییت سفرا و سفارتخانه ها می شود .سفارتخانه ها اطلاعات را گرد آوری و به پایتخت های کشور متبوع خود ارسال می کنندو در عین حال بیشتر مشغول ایفای وظایف نمایندگی هستند .رهبران سیاسی گاهی وسوسه می شوند در امور جزئی دخالت کنند یا در مذاکرات اقتصادی در اقصی نقاط جهان شرکت کنند .البته دلیل چنین امری این نیست که آنها بر اساس اصول و منطق باید چنین کنند بلکه دلیل اصلی این است که آنها می توانند ،اما در شرکت ها فرایند تصمیم گیری،به جزئ در موارد بسیار مهم ،غیر متمرکز است.(کاستلز،1384)
سوم:شبکه های جهانی انحصار حکومت ها بر اطلاعات را از بین می برند .شرکت ها،روزنامه گار ان و سازمان های غیر دولتی در بیشتر موارد از دولت ها اطلاعات بیشتر و به هنگام تری دارند.سیاستگذاران همانند دیگران برای کسب اطلاعات و تحلیل ها به شبکه بی بی سی و سی ان ان اتکا می کنند.
چهارم:شبکه های جهانی منجر به ایجاد شفافیت برای همه می شوند و بنابراین سبب می شوند مسئله مقابله با موضوعات جهانی مانند گرم شدن هوای زمین برجسته شده و مورد تاکید قرار گیرد و به این وسیله کشورها نتوانند به صورت یکجانبه درباره مشکلاتی که جهانی هستند تصمیم گیری کنند.(کاستلز،1384)
یکی از پیامدهای شکل گیری شبکه های جهانی ،پیدایش سازمان های غیر دولتی به عنوان بازیگران قدرتمند است.نخستین بهره گیری از شبکه های جهانی سازمان دهی عظیم خبری،مانند بی بی سی و سی ان ان بودند که برای مخابره تحولات جهانی و تاثیر گذاری بر آنها از این شبکه ها استفاده می کردند.
از آن مهمتر ،جهانی شدن ،گسترش سازمان های غیر دولتی را در سراسر جهان سرعت بخشید . شبکه های جهانی سازمان های غیر دولتی را قادر می سازد اطلاعات لازم را برای سازمان دهی مردم و گروه هایی که با اهداف آنها همدل بودند تولید و منتشر نمایند تا این سازمان ها بتوانند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند.(مشیرزاده،1386)
انقلاب اطلاعات سیاستگذاران را مجبور می کند نقش های جدیدی بپذیرند ،سیاست ها و نهادهای حکومتی جدیدی ایجاد کنند تا بتوانند با شبکه های جهانی تعامل کنند.
شبکه های جهانی نه تنها سازمان های دولتی ،بلکه افراد را نیز قدرتمند می کند .فناوری های جدید ممکن است اطلاعات خصوصی افراد را مورد تهدید قرار دهد و نفوذ گران (هکرها)می توانند ویروس های رایانه ای را به وسیله شبکه اینترنت در سراسر جهان پخش کنند و در نتیجه شبکه ها را ناتوان و زمین گیر کنند.
شبکه های جهانی ،حفظ اطلاعات و حریم خصوصی افراد را دشوار کرده اند .در عین حال این شبکه ها به افراد قدرت تحقق اهداف مثبت یا منفی را نیز اعطا کرده اند.
چهار عرصه ی حقوقی و سیاسی را که بیشترین تاثیر پذیری را از انقلاب ارتباطات و شبکه ها پذیرفته اند: افراد ، محتوای شبکه ها ، زیر ساخت های ارتباطات جهانی ، قواعد و مقررات جهانی.(بیلیس،اسمیت،1208:1388)
شبکه های جهانی ،انقلابی در عرصه دیپلماتیک و نظامی ایجاد کرده اند که شامل گرد آوری و تحلیل اطلاعات؛فرایند تصمیم گیری و به راه انداختن جنگ است.
شبکه های جهانی ،شبکه های دیجیتالی که در سراسر جهان گسترش دارند و امکان ارتباطات صوتی و اطلاعاتی را فراهم می کنند که به شاه راه ها ی جهانی اطلاعات معروف می باشند.شبکه ها ی جهانی ارتباطات نیروی محرک و پیش برنده ی فرایند جهانی شدن هستند.این شبکه ها سیاستگذاران را مجبور می کنند خود را با چالش های جدید روابط بین الملل تطبیق دهند.فقط کافی نیست گفته شود شبکه های جهانی و اینترنت (همه چیز را تغییر خواهند داد)ما باید مشخص کنیم چه تغییراتی موج های کوتاه مدت هستند و فقط از افزایش اطلاعات ناشی شده اند و چه تغییراتی بیانگر تحولات بنیادین در نحوه تعامل مردم،سازمان ها و دولت ها با یکدیگر است.شبکه ها ی جهانی شدت وسرعت تعاملات را افزایش داده است.( بیلیس، اسمیت.جلد دوم،1209:1388)
گفتار چهارم:ظهور اینترنت و شبکه مجازی در عصر جهانی شدن
(…در دهه 70،پارادایم تکنولوژیک جدیدی که بر محور تکنولوژی اطلاعات سازماندهی شده بود درامریکا شکل گرفت.تاکید بر ابزار های فردی،تعامل،شبکه سازی و جستجوی پیشرفتهای جدید تکنولوژیک گسستی آشکار از سنت محتاطانه دنیای شرکتها بود.انقلاب تکنولوژی به گونه ای نیمه آگاه از طریق فرهنگ مادی جوامع ما روحیه آزادی خواهانه را رواج داد که در جنبش های دهه ی 60 شکوفا شد.زمانی که تکنولوژی نوین اطلاعات رواج یافت و توسط کشورها ،فرهنگ ها،سازمان هاو اهداف گوناگون به خدمت گرفته شد در همه ی کاربردها رشدی انفجار گونه یافت.
ایده ی اینترنت که در دهه ی 60 توسط وزارت دفاع امریکا در دوران جنگ سرد مطرح شد .معماری شبکه ای بود که از هیچ مرکزی قابل کنترل نیست و از هزاران شبکه کامپیوتری مستقل تشکیل شده است که راههای بسیاری برای برقراری ارتباط و پشت سرنهادن موانع الکترونیک در اختیار دارند..).(کاستلز،33:1388)
شبکه ی اینترنت ستون فقرات ارتباطات کامپیوتری جهانی در دهه ی 90 است چرا که به تدریج بیشتر شبکه ها را به یکدیگر متصل کرد . نقطه ی آغاز اینترنت ،به کار یکی از نو آورترین نهادهای پژوهشی دنیا باز می گردد:سازمان پروژه های ییشرفته وزارت دفاع آمریکا و اروپا .وقتی در اواخر دهه ی 50 پرتاب نخستین سفینه اسپوتینگ زنگ خطر را برای موسسات تکنولوژی پیشرفته ی نظامی امریکا به صدا در آورد،اروپا دست به ابتکاراتی زد که برخی از آنها تاریخ تکنولوژی را دگرگون ساخت .یکی از این استراتژی ها که از پروراندن ایده ی پل باران در شرکت رند ایجاد شد .طراحی سیستم مخابراتی ای بود که در برابر تهاجم هسته ای آسیب نا پذیر باشد.این سیستم بر اساس تکنولوژی ارتباطی انتقال بسته ای ،شبکه را از مراکز کنترل و فرماندهی بی نیاز کرد و به نحوی که واحد های پیام می توانستند مسیر خود را در طول شبکه پیدا کنند و در هر بخشی از شبکه قابل تبدیل دوباره به پیامی منسجم باشند.castells,2010))
وقتی بعدها تکنولوژی دیجیتال بسته بندی انواع مختلف پیام ها،از جمله صداها ،تصاویر و داده ها را امکان پذیر ساخت ،شبکه ای ایجاد شد که می توانست همه انواع نمادها را بدون استفاده از مراکز کنترل منتقل کند .جهان شمولی زبان دیجیتال و منطق کاملا شبکه ای سیستم ارتباطی زمینه های تکنولوژیک ارتباط افقی و جهانی را فراهم کرد .علاوه بر این ،معماری این تکنولوژی شبکه ای به گونه ای است که سانسور یا کنترل آن بسیار دشوار است .تنها راه کنترل شبکه وارد نشدن به آن است،و مبادرت به این عمل برای هر سازمان یا نهاد ،وقتی این شبکه فراگیر شود و همه انواع اطلاعات را در سرتاسر جهان انتقال دهد،معادل است با پرداخت یک تاوان بزرگ.(کاستلز،1388)
فرایند شکل گیری و انتشار اینترنت و شبکه های ارتباط کامپیوتری وابسته به آن در ربع قرن گذشته ساختار رسانه ی جدید را در معماری شبکه ،در فرهنگ کاربران شبکه و در الگوهای واقعی ارتباطات برای همیشه شکل داد .ارتباط کامپیوتری انقلابی در فرایند ارتباطات و به واسطه ی آن در فرهنگ و سیاست ایجاد خواهد کرد. سیاست حوزه ای است که استفاده از ارتباطات کامپیوتری در آن هر روز گسترده تر می شود .از یک سو برای انتشار گسترده ی تبلیغات سیاسی مورد نظر که امکان ارتباط متقابل را فراهم می سازد ،و از سوی دیگر،تجربه ی مشارکت الکترونیکی شهروندان دموکراسی محلی را تقویت می کند.(جهانشاهی،1390)
جامعه ی مجازی معمولا به معنای شبکه ی الکترونیکی ارتباطات متقابل است که محدوده اش را خود تعریف می کند و پیرامون هدف یا علاقه ی مشترکی تشکیل شده است.چنین جوامعی ممکن است همانند سیستم های کنفرانس یا بولتن بور نسبتا رسمی باشند یا اینکه به گونه ای خود جوش توسط شبکه های اجتماعی ایجاد شده باشند که برای ارسال و دریافت پیام در یک الگوی زمانی انتخاب شده با شبکه ارتباط بر قرار می کنند .در اواسط دهه ی 90 ،دهها هزار از این جوامع در سراسر جهان وجود داشت که اکثرا در ایالات متحده مستقر بودند ولی به گونه روز افزونی گستره ای جهانی یافتند .یکی از ویژگی های بر جسته ی این شبکه ها آن است که از نظر کسانی که در آن مشارکت دارند بسیار زود گذر هستند .در حالیکه یک کنفرانس یا سیستم تابلوی اعلانات ممکن است برای مدتی طولانی حول محور هسته ای از کاربران که خود را وقف کامپیوتر کرده اند ادامه پیدا کند.(ون دایک،یان،2005)
بیشتر افراد به صورت پراکنده در این ارتباطات شرکت می کنند و اکثرا به دلیل تغیر سلیقه یا برآورده نشدن انتظارات از شبکه ای خارج و به شبکه ای دیگر وارد می شوند .به اعتقاد کاستلز در این جوامع مجازی دو گروه بسیار متفاوت زندگی می کنند ؛اقلیت کوچکی از روستاییان الکترونیکی که در قلمرو الکترونیک زندگی می کنند و جمعییت متغیری که برای آنها یورش اتفاقی به شبکه های مختلف،همسنگ اکتشاف گذرای چند ساخت مختلف است.(کاستلز،1388)
سیستم ارتباطی نوین زمان و مکان را که جنبه های بنیادین زندگی بشر هستند ،اساسا دگرگون می سازد .مناطق از معنای فرهنگی،تاریخی و جغرافیایی خود تهی می شوند و در شبکه های کارکردی یا کولاژهای تصویری گنجانده می شوند که فضای جریان ها را که جایگزین فضای مکان ها می شود ،ایجاد می کنند .در سیستم ارتباطی نوین که گذشته،حال و آینده را می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که در یک پیام با یکدیگر مرتبط شوند .دیگر زمان معنایی ندارد . فضای جریان ها و زمان بی زمان بنیان های مادی فرهنگ جدید هستند.
پارادایم تکنولوژی اطلاعات و شکل ها و فرایند های اجتماعی که از فرایند کنونی دگرگونی تاریخی نشات گرفته اند به همراه یکدیگر در کار دگرگون ساختن مکان و زمان هستند .با این حال وضعیت واقعی این دگرگونی با برداشت های متعارف از موجبیت تکنولوژیک تفاوت های بسیار دارد.(کاستلز،1388)
سیستم های مخابراتی پیشرفته می توانند امکان پراکنده شدن خدمات(صنعتی،انرژی،تولیدی،اقتصادی و……)را در سراسر جهان فراهم کنند.
شهر جهانی یک فرایند است ،فرایندی که مراکز تولید و مصرف خدمات پیشرفته ،و جوامع محلی وابسته به آنها در شبکه ای جهانی به یکدیگر متصل می شوند و در عین حال،بر مبنای جریان های اطلاعات ؛به پیوند خود با پس کرانه هایشان اهمیت کمتری می دهند(نش،1388) .
عصر اطلاعات شکل جدیدی از شهر را ایجاد کرده است که شهر اطلاعاتی نام دارد .ماهیت جامعه ی نوین که بر مبنای دانش استوار است و پیرامون شبکه ها سازمان یافته و تا حدی از جریان ها تشکیل شده است ،شهر اطلاعاتی نه یک شکل بلکه یک فرایند است،فرایندی که سلطه ی ساختاری فضای جریان ها ویژگی آن است.(کاستلز،1384)
ویژگی بارز ،ارتباط جهانی و قطع ارتباط محلی است که ابر شهر ها را به ریخت شهری جدیدی تبدیل می کند.ابر شهرها مجتمع های نا پیوسته ای از مکان های چند پاره،قطعات کارکردی و بخش های اجتماعی هستند.ابر شهرها نقاط ارتباط و مراکز قدرت شکل-فرایند فضایی جدید عصر اطلاعات هستند؛فضای جریان ها.(بیلیس،اسمیت،جلد دوم،1388)
انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب گردیده است تا مرزهای ملی کم رنگ شود و امکان ارتباط آنی مجازی در دورترین نقاط جهان فراهم گردد.برخی معتقدند این امر تحولی اساسی در مفاهیم سنتی فضا،زمان و مکان به وجود آورده است،به گونه ای که شاهد فشردگی فضا-زمان هستیم.مهمترین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *