اجتماعی و فرهنگی

افزایش دهند تا با درک متقابل و بهتر به شناختی دقیق ‌تر و حقیقی تر از آداب و رسوم یکدیگر نائل شوند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد بر نمای انسانی مهاجرت تأکید می کند و جابجایی انسان ها را در زمینه مربوط به صلاحیت خود مورد توجه قرار می دهد. از جمله مواردی […]

کارگران مهاجر

طرزی سیستماتیک علت و چگونگی مهاجرت مغزها را بررسی نماید و از این جهت اقدام به تهیه و تمرکز روزافزون نیروی علم و تحقیق در کشورهای پیشرفته، شکاف بین جوامع توسعه یافته و نیافته می کند، زیرا شرط داشتن اقتصادی سالم و مترقی بهره مندی از نیروی فکری باروری است که بتواند علم و تکنولوژی […]

سازمان های بین المللی

حقوق بشر که پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را مهیا نموده بود، گنجاندن بحث پناهندگی را در سندی مستقل مورد توجه قرار داد. پس از یک وقفه طولانی پیش نویس اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال 1957 میلادی توسط نماینده فرانسه به کمیسیون ارائه گردید. در نهایت در 14 دسامبر 1967 میلادی بعد […]

حقوق بین الملل

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق عالی در زمینه آموزش و پژوهش تمام جوانب حقوق بین الملل بشر شناخته شده است. همچنین این سازمان با بسیاری از سازمان های بین المللی در ارتباط می باشد. نتیجه گیری در این فصل تلاش گردید که به مسائلی چون تعریف و تبیین ماهیت مهاجرت و […]

کارگران مهاجر

حقیقت چون مهاجر یک انسان است از این حقوق برخوردار می باشد. ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یک معاهده چند جانبه است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1966 میلادی تصویب شده و در سال 1976 میلادی لازم الاجرا گردیده است. میثاق اعضای خود را موظف می دارد تا […]

حقوق بین الملل

ن نامه را منابع لاتین تشکیل می دهند که از آنها نیز بهره لازم برده خواهد شد. علاوه بر این موارد سعی می گردد که از سایر روشهای ضروری که لازمه هر تحقیق و پژوهشی می باشد استفاده گردد. برای نمونه از جمله به سایت های اینترنتی ذیل برای دسترسی به داده ها و اطلاعات […]

حقوق بین الملل

متفاوت می باشند.بدین جهت این موضوع مطرح است که آیا در حقوق بین الملل می توان حمایت هایی را که بنحو یکسان توسط کشورها در خصوص مهاجران اعمال شود، در نظر گرفت و اینکه آیا اساساً چنین حمایت هایی در سطح بین المللی وجود دارد؟ چنانچه حمایت از مهاجران در سطح بین الملل موضوعیت داشته […]