پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاهها، انتقال دانش، خلاقیت و نوآوری، منابع انسانی

جهان تولیدات جدیدی از دانش وجود دارد که اغلب با بودجههای فراوان سعی دارند تا موقعیت مطلوبی را برای خودشان در محیط ساختار دانش جهانی ایجاد کنند. بنابراین آنها باید در جست و جوی همکاریهای راهبردی بوده و تعامل نزدیکتری با دیگر تولیدکنندههای دانش داشته باشند. آنها باید یاد بگیرند تا منابع خودشان را (مخصوصا […]

پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاهها، نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی، عوامل درونی

خلاقیت آوردن چیز جدید در ذهن است و نوآوری آوردن آن چیز جدید در کاربرد و عمل؛ ولی تغییر به معنای ایجاد چیزی است که با گذشته تفاوت دارد و به معنای ایجاد فکر، ایده و چیز کاملا جدید نیست. در واقع میتوان نوآوری را به معنای اختراعی دانست که به مرحله ظهور و شکوفایی […]

پایان نامه ارشد رایگان درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، عوامل کلیدی، دانش محتوایی

ویلسون، والاس و نورمن60(2008)؛ اشاره نمود. برنامهریزی برای تدریس به طور موثر، نیاز به مدرسانی دارد که دانش تدریس و محتوا را با هم تلفیق کنند (شولمن، 1987). این نوع دانش توسعه داده شده از زمانی که فناوریهای دیجیتالی به عنوان ابزارهای تفکر شناخته شده و فقط ابزارهای آموزشی نیستند فناوری را نیز شامل میشود […]

پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعضای هیأت علمی، هیأت علمی، عوامل کلیدی، دانش محتوایی

سپاسگزاری خدای بزرگ و منان را سپاسگزارم که تا به این‌جا و این مرحله از زندگی و تحصیل همیشه پشت و پناه من بوده است. از اساتید محترم و گرامی جناب آقای دکتر مهدی محمدی و جناب آقای دکتر رحمت اله مرزوقی، که از ابتدا تا مرحله پایانی کار، همواره راهنما و هادی من بودند، […]

پایان نامه با کلمات کلیدی باورهای دینی، عمل به باورهای دینی، تحلیل داده، سازگاری اجتماعی

ی تحقیق) مقدمهدستیابی به اهداف علمی و شناخت علمی، با به کارگیری روش‌شناسی درست صورت خواهد پذیرفت. در واقع تحقیق، به طریق روش آن، اعتبار لازم را کسب خواهد کرد و اعتبار دستاوردهای پژوهش، به شدت تحت تأثیر روش مورد استفاده برای گردآوری آنها قرار می‌گیرد.هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. […]

پایان نامه با کلمات کلیدی سازگاری عاطفی، باورهای دینی، جوادی آملی، احساس ناامنی

اولین بار انسان با آنها برخورد می کند. رشد اجتماعی، نه تنها در سازگاری با اطرافیانی که هم اکنون انسان با آنها سر و کار دارد موثر است، بلکه بعدها در میزان موفقیت شغلی و پیشرفت اجتماعی آنها نیز تاثیر دارد. (نیکتاش، 1379)به نظر ریمون بودون برای اینکه سازگاری اجتماعی فرد عملی باشد باید:الف) افکار […]

پایان نامه با کلمات کلیدی عقده حقارت، توانایی ها، تغییر رفتار، روابط اجتماعی

حل برگزیده شده منفی باشد مشکل ساز می شود. (ساعتچی، 1377)به نظر اریکسون اغلب کودکان ناسازگار از داشتن اولیای خوب محروم بوده اند، بدین معنی که این اطفال می بایست بوسیله یک سری آزادی ها و نهی کردن ها رهبری شوند که در طی آن اولیاء باید قادر به توضیح دلایل این محدودیت ها برای […]

پایان نامه با واژگان کلیدی ارتقاء کیفیت، اعضای هیات علمی، ارزیابی کیفی، کیفیت آموزش

اعضای هیات علمی می باشد و ارتقاء کیفیت آن ، منجر ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه می گردد، از فرایند هایی که بمنظور این ارتقاء کیفیت انجام می گردد ارزشیابی مدرس است و در بیش تر دانشگاه های جهان پرسش از دانشجویان به عنوان مهم ترین منبع ارزیابی کیفیت فرایند تدریس استاد است ( معروفی، کیان […]

پایان نامه با واژگان کلیدی نیروی انسانی، ارباب رجوع، آموزش عالی، هوش عاطفی

می شود(آیزنبرگ79 ، 2006 به نقل از وربیکی و همکاران) توانایی با دیگران احساس کردن( احساس دیگران را داشتن) مولفه اصلی شایستگی عاطفی است و عهده دار افزایش پیوند های اجتماعی بین مردم است. افراد همدل شنوندگان بهتری هستند؛ آن ها احساسات دیگران را در می یابند، مبنایی را برای تاثیر گذاری بهتر بر دیگران […]

پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد آموزشی، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، اعضای هیات علمی

ی موفقیت نیست بلکه شایستگی عاطفی و اجتماعی بیش ترین اهمیت را دارد(بروکس،2002)، به طور مثال گلمن دریافت که 67 درصد از توانایی هایی که برای عملکرد اثر بخش ضروری فرض می شود شایستگی عاطفی – اجتماعی هستند(بروکس، 2002). مک کللند49 نیز در تحقیق خود دریافت شایستگی های که غالبا عملکرد عالی را مشخص می […]